Spolek Rodoljub

Přátelství mezi Čechy, Slováky a Srby trvá už více než 100 let. Na území Srbska jsou celé vesnice obydlené českými a slovenskými menšinami a v Česku žije čím dál více Srbů, kteří v Česku podnikají nebo zde založili smíšené rodiny.

Spolek Rodoljub má za cíl podporu Srbů a jejich potomků (z česko-srbských manželství) v oblasti umění, sportu a vědy na území Česka a Srbska. Jsou to lidé dvou vlastí.

Spolek zájemce seznamuje s tradičními hodnotami srbského národa, ale také s celou kulturou balkánského regionu - jazyk, hudba, tradiční lidové tance, film a fotografie, výtvarné umění, literatura, věda a sport. Důležitá je také prezentace srbské historie a turistických destinací v Česku a Srbsku.

Nechme naše děti chránit naše tradice a rozvíjet a upevňovat česko-srbské přatelství.

název spolku: RODOLJUB
(vlastenec,patriot)

spolek srbské menšiny v Česku
(Spolek česko-srbského přatelství)

PROVOD – INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, S.R.O.
PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.
O Srbsku       Rozhovory       Asociace       Partneři       Důležité kontakty       Aktuality

©2020 SRBIJA, vytvořilo Lagarto.cz