Poziv za glasanje

Na redovnim parlamentarnim izborima, koji će se održati 21. juna 2020. godine, u Ambasadi Republike Srbije u Pragu moći će da glasaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, poseduju identifikacioni dokument izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije (pasoš i/ili lična karta) i koji se blagovremeno prijave tj. podnesu zahtev za glasanje u inostranstvu.

Napominjemo da je, shodno propisima, neophodno da najkasnije do 30. maja 2020. godine podnesete zahtev za glasanje u inostranstvu, bez obzira da li ste na nekim od prethodnih izbora glasali u Ambasadi Republike Srbije u Pragu.

Formular zahteva možete preuzeti OVDE: http://prague.mfa.gov.rs/cir/

Čitko popunjen i svojeručno potpisan formular, zajedno sa kopijom identifikacionog dokumenta izdatog od strane nadležnog organa Republike Srbije (pasoš i/ili lična karta), potrebno je, na jedan od sledećih načina, dostaviti Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Pragu:

1. Ličnim dolaskom, svakog radnog dana, u periodu od 9 do 16č;

2. Slanjem preporučene pošiljke, sa naznakom „ZA IZBORE“, na adresu:

Velvyslanectví Srbské republiky
Mostecká 15
118 00 Praha 1

3. Slanjem skeniranih dokumenata elektronskim putem na e-mejl adresu izbori.prag2020@mfa.rs

PROVOD – INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, S.R.O.
PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.
O Srbiji       Razgovor sa       Udruženja       Partneri       Važni kontakti       Aktuelnosti

©2020 SRBIJA, kreirano Lagarto.cz