Pozvánka k hlasování

V pravidelných parlamentních volbách, které se budou konat dne 21. června 2020, budou mít občané Republiky Srbsko, kteří mají registrované sídlo v Srbské republice, na velvyslanectví Republiky Srbsko v Praze registrované identifikační doklad vydaný příslušným orgánem Republiky Srbsko. a / nebo průkaz totožnosti) a kteří se přihlašují včas, tj. podat žádost o hlasování v zahraničí.

Upozorňujeme, že v souladu s předpisy je třeba podat žádost o hlasování v zahraničí nejpozději do 30. května 2020, bez ohledu na to, zda jste v některém z předchozích voleb hlasovali na velvyslanectví Republiky Srbsko v Praze.

Formulář žádosti si můžete stáhnout ZDE: http://prague.mfa.gov.rs/cir/

Na konzulární sekci Velvyslanectví Republiky Srbsko v Praze je třeba předložit čitelně vyplněný a ručně podepsaný formulář spolu s kopií identifikačního dokladu vydaného příslušným orgánem Republiky Srbsko (cestovní pas a / nebo průkaz totožnosti) jedním z následujících způsobů:

1. osobní příjezd, každý pracovní den, v období od 9:00 do 16:00;

2. Zasláním registrované položky označené „PRO VOLBY“ na adresu:

Velvyslanectví Srbské republiky
Mostecká 15
118 00 Praha 1

3. Elektronickým odesláním naskenovaných dokumentů na e-mailovou adresu izbori.prag2020@mfa.rs

PROVOD – INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, S.R.O.
PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.
O Srbsku       Rozhovory       Asociace       Partneři       Důležité kontakty       Aktuality

©2020 SRBIJA, vytvořilo Lagarto.cz