Rozhovor s Její Excelencí Verou Mavrić

 

Vaše Excelence, jak dlouho bydlíte v Praze? Jaký je život v české metropoli?

V Praze jsem od roku 2014, což je pro mě velká profesionální výzva a také velká příležitost bydlet v magickém městě. Praha dokázala zůstat ve spojení se svou minulostí, udržet atmosféru pohodlného, ​​odlehlého historického města a zároveň splnit požadavky evropské metropole. Malá strana, ve které se nachází velvyslanectví Republiky Srbsko, nedovolila modernímu způsobu života a rozvoje ztratit svůj původní charakter. V mnoha ohledech je Praha odlišná od Bělehradu, počínaje architekturou, symboly barokních i gotických a klikatých ulic, které vzdorují všem pravidlům logiky. Může působit mystickým dojmem a být výzvou pro cizince. Jakmile jí však poznáte, budete se cítit jako doma.

Co Vás nejvíce zaujme, pokud jde o práci?

Baví mě cestování po České republice a setkávání s lidmi, kteří svými životními příběhy obohacují můj pohled na život v České republice, bohatý na přírodní krásy, kulturní dění a mnoho zážitků. Samotná Praha je nevyčerpatelným zdrojem nových zkušeností a zážitků, které si po dlouhém pobytu v tomto krásném městě odnesu s sebou. Ráda chodím po Praze, objevuji skryté průchody, malé uličky a vždy mám záhadný pocit. Moji přátelé, kteří v tomto zlatém městě žijí mnoho let, mi pomohli prozkoumat jeho výjimečnosti, nejen ty, které najdete v turistických průvodcích, které vás vedou k návštěvě pražských znamenitých památek.

Poukázala byste na konkrétní událost z Vašeho života v Praze, na kterou si budete navždy pamatovat?

Jako velvyslankyně Republiky Srbsko v České republice jsem měla to potěšení být v Praze v roce stého výročí diplomatických vztahů. Bohaté historické a kulturní vazby mezi těmito dvěma národy přispěly k vzájemnému porozumění a pomohly překonat příležitostné pokušení, kterému byly naše národy vystaveny.

Budu si pamatovat návštěvu českých měst a regionů a rozhovory s jejich oficiálními zástupci i s obyčejnými lidmi, které jsem potkávala při návštěvách veletrhů, továren, muzeí a výstav. Je těžké něco upřednostnit. Osobně mi bylo potěšením navštěvovat místa v Jihomoravském kraji (Hodonín, Staré Město, Mikulčice, Uherské Hradiště, Velehrad) během aktivit při příležitosti Dne slovanské kultury na konci května 2018, kdy jsme společnými silami mohli prezentovat významné kulturní a historické důležitosti Republiky Srbsko . Za zmínku stojí, že výstava „Cesty římských císařů v Srbsku - Viminacium“ v Praze v roce 2017 přitáhla velkou pozornost návštěvníků a informovala je o části našeho kulturního dědictví, tedy o tom, že se na půdě Srbska narodilo osmnáct římských císařů.

Češi a Srbové byli po staletí velmi blízcí jako bratrské národy. Vysvětlete vztahy mezi Srby a Čechy v České republice. Jak jsou tyto dvě země historicky propojeny? Jaké jsou vztahy dnes?

Vztahy mezi Republikou Srbsko a Českou republikou jsou založeny na vzájemném porozumění, kulturním spojení a tradičním přátelství mezi oběma národy. Během historie si byl český i srbský národ natolik podobný, aby si navzájem rozuměli, ale i dostatečně odlišní, aby se navzájem inspirovali. Zájem Karla IV. o Dušanův zákoník byl dobře znám, stejně jako hluboké přátelství krále Alexandra s Tomášem Masarykem, který cestoval s pasy Srbského království během první světové války. Vuk Stefanovič Karadžič také udržoval úzké vazby s autory českého národního obrození.

Dnešní vztahy mezi oběma zeměmi se vyznačují intenzivním politickým dialogem na všech úrovních, vzestupem hospodářské spolupráce a vzestupným trendem ve vývoji všech ostatních oblastí spolupráce. Během posledních let došlo k mnohým vzájemným návštěvám, obchodních prezentací, výstav, kulturních manifestací, sportovních klání, z nichž všechny svědčí o bohatých vztazích, které existují mezi oběma zeměmi.

Pokud se srbští občané rozhodnou navštívit Českou republiku, co byste jim doporučila navštívit a proč?

Praha je nekonečným zdrojem krásy a kultury. Návštěva Pražského hradu, kde je prezidentský palác a slavná katedrála svatého Víta (jedna z nejkrásnějších pražských katedrál) jsou jistě jedněmi z výchozích turistických cílů. Na Malé straně, kde se nachází Velvyslanectví Republiky Srbsko, se nachází Kostel sv. Mikuláše, nejkrásnější barokní budova ve městě, stejně jako Valdštejnský palác se svými nádhernými zahradami. Karlův most, nejnavštěvovanější most v Evropě, který spojuje Malou Stranu se Starým Městem, je povinná destinace každého návštěvníka. Zcela jistě by  se měly navštívit slavné Karlovy Vary a pro návštěvníky ze Srbska, je důležité vědět i to, že v blízkosti Karlových Varů v Jindřichovicích je mauzoleum, kde je pochováno 7100 Srbů, kteří přišli o život během první světové války. Samozřejmě, i další města jako Plzeň, Brno, Pardubice, Kutná Hora, Český Krumlov (město vedle Vltavy s magickými hrady ze 13. století) a mnoho dalších mají zvláštní význam.

Jaké jsou podle vašeho názoru přednosti Srbska a jaké České republiky?

Přestože se jedná o dva slovanské národy, život v České republice a Srbsku je zcela odlišný. Srbská otevřenost a bezprostřednost, rychlost navazování bližších sociálních vztahů a loajalita jsou známy. Češi se naopak vyznačují vysokou mírou disciplíny, trpělivosti, ohleduplnosti a zdrženlivosti. Srbové se rychle přizpůsobí a umí si poradit ve všech situacích, protože jsou zvyklí na život v různých podmínkách, byli vystaveni mnoha výzvám a obtížím, zatímco Češi jsou známí tím, že vždy plánují s dostatečným předstihem a snaží se vyhnout případným překvapením. Přesto shledávám, že oba národy mají určité vzájemné porozumění, pocit blízkosti a empatie navzájem.

Mezi našimi národy existuje velký potenciál v oblasti kultury, sportu, podnikání a dalších oblastí. Portál SRBIJA.CZ se bude snažit sjednotit naše národy a pomoci v budoucí spolupráci. Co byste si přála pro náš nový web?

Doufám, že to umožní ještě větší integraci dvou národů, které byly v historii vystaveny velkým výzvám. Celé spektrum informací v oblasti hospodářství, kultury, vědy a sportu, které budou na webu, přispějí k lepšímu vzájemnému porozumění a budou usilovat v dalším rozvoji vztahů obou přátelských národů.

PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.
PROVOD – INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, S.R.O.
O Srbsku       Rozhovory       Asociace       Partneři       Důležité kontakty       Aktuality

©2020 SRBIJA, vytvořilo Lagarto.cz